Kocioł wodny typu SKAM PLUS stanowi konstrukcję stalową przystosowaną do wysoko efektywnego spalania tzw. eko-groszku. Kotły wyposażone są w komorę paleniskową, w której umieszczony jest palnik, wysokosprawny wymiennik ciepła, elektryczny sterownik oraz zasobnik paliwa.

Proces spalania w kotle jest sterowany przez mikroprocesorowy sterownik, który pozwala na pracę kotła ze stałą, zadaną temperaturą czynnika grzewczego od 40°C do max 80°C przez podanie odpowiedniej ilości paliwa do retorty palnika. Sterownik wyposażony jest w dodatkowy ogranicznik temperatury, który powoduje całkowite zatrzymanie procesu spalania, gdy temperatura wody wzrośnie do 95°C.

Kotły naszej firmy typu SKAM PLUS przeszły pozytywnie badania w akredytowanym laboratorium badawczym pod względem energetyczno – emisyjnym według normy PN-EN 303-5:2012 (pkt 5.7-5.10 z wyłączeniem pkt. 5.8.5) kotła C.O spełnia warunki klasy 5 oraz ekodesign. Spełniają również wymagania dyrektywy UE w zakresie bezpieczeństwa wyrobu potwierdzone deklaracją zgodności i oznaczone znakiem „CE”. Dzięki temu kotły zaliczają się do grupy produktów które mniej szkodzą środowisku naturalnemu. Kotły można zgłaszać do programów samorządowych które dotują zakup takiego urządzenia. Kotły typu SKAM PLUS charakteryzują się wysoką sprawnością cieplną w granicach 89% – 95% oraz niskim wskaźnikiem zanieczyszczeń.